Parafia Lesznowola - rys historyczny

Myśl o utworzeniu parafii w Lesznowoli podjęli Księża parafii Worów ks. Jerzy Różalski i ks. Stanisław Pawlik. Pragnienia wiernych zaczęły się konkretyzować, gdy ks. Proboszcz Czesław Wróbel zakupił w 1994 r. od Janiny Hajduk w Lesznowoli 20 arów ziemi z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka duszpasterskiego. Podczas wizytacji parafii Worów w maju 1995 r. J. Em. Józef Kard. Glemp poświęcił plac i wcześniej ustawiony krzyż. W czerwcu tegoż roku wikariuszem parafii Worów z obowiązkiem tworzenia nowej parafii w Lesznowoli został mianowany ks. Jan Pałka. Od 6 sierpnia 1995 r. każdą niedzielę odprawiał Mszę Św. na placu przy krzyżu. Od września 1996 r. do maja 1997 r. trwała budowa domu parafialnego, który doraźnie pełnił funkcję Kaplicy. W czasie budowy nabożeństwa odprawiane były w świetlicy Domu Opieki Społecznej w Lesznowoli. Od 1-go września 1997 r. Msze św. zaczęły być odprawiane w Kaplicy parafialnej. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Jan Pałka – zamieszkał w Lesznowoli 5.12.1998 r. Prace związane z budową Kościoła rozpoczęły się w 2000 r. Prowadzili je arch. Dariusz Karpacki i projektant Tadeusz Jankowski. W dniu 1.03.2001 r. została zawarta umowa pomiędzy proboszczem a p. Zakrzewskim o wykonanie fundamentów. Prace zakończone zostały 22.08.2001 r. W maju 2002 r. rozpoczęto wznoszenie ścian, jednak z powodu licznych błędów sztuki budowlanej, zrezygnowano z jej usług. Dalszych prac podjęła się firma „MURBET” z Grójca. Dnia 1.07.2002 r. została podpisana umowa o wykonanie dzieła. Koszty budowy były pokrywane ze składek parafian i głównie z Funduszu Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej. Drugim proboszczem parafii został mianowany ks. Włodzimierz Bobryk, który pracuje od 25.06.2003 r. Pierwsza Msza św. w Kościele została odprawiona podczas świat Wielkanocy w 2004 r. Po świętach nabożeństwa nadal odbywały się w Kaplicy i trwały prace wykończeniowe Świątyni.

9.05. 2004 r. były już tynki i drzwi i wówczas dzieci przystąpiły w murach Kościoła do I-wszej Komunii Św.
18.09.2004 r. odbył się pierwszy ślub w wykończonym już Kościele.
13.10.2004 r. – wielka uroczystość – poświęcenie Kościoła przez Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski i odpust parafialny ku czci bł. Honorata oraz pierwsze bierzmowanie młodzieży w nowej parafii.
Rok 2005 – prace nad wyposażeniem wnętrza Kościoła – dębowe ławki, konfesjonały, zainstalowano gazowe ogrzewanie, prace remontowo-adaptacyjne w Kaplicy.
Rok 2006 – ocieplenie plebanii, budowa garażu, chodniki wokół Kościoła, witraże w Kościele.
Rok 2007 – budowa dzwonnicy i zakup trzech dzwonów „Józef”, „Maria”, „Honorat”
Rok 2008 – budowa ogrodzenia
Rok 2009 – ocieplono ławki
Rok 2010 – złocone ramy do obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
Rok 2011 – wykonano stiukowe ołtarze boczne
Rok 2012 – wykonano stiukowy ołtarz główny
Rok 2013 – malowanie wnętrza Kościoła
Rok 2014 – 01.06 – Msza św. prymicyjna naszego rodaka ks. Piotra Maciejaka
Rok 2014 - 4/5.08 – peregrynacja kopii obrazu M. B. Częstochowskiej
Rok 2014/2015 – prace przy budowie ołtarzy „Opłakiwanie Pana Jezusa” i „Przemienienie Pana Jezusa”